Snabba leveranser
Bra service
Nöjdhetsgaranti
Stäng
Fortsätt handla

Kundvagn

Inga produkter i varukorgen.

Allmänna försäljningsvillkor

Dessa allmänna försäljningsvillkor tillämpas vid samtliga köpeavtal som upprättas mellan oss (Nordic Printing Production AB) och våra kunder. Genom att beställa hos oss godkänner du de försäljningsvillkor som gäller vid ordertillfället. Eventuella avvikelser från dessa köpevillkor eller tillämpning av kundens egna inköpsvillkor förutsätter Nordic Printing Production AB skriftliga godkännande.

En kunds inköpsorder är inte bindande för Nordic Printing Production AB. Ett avtal ingås först när Nordic Printing Production AB efter eget gottfinnande godkänner kundens beställning. Beställningar som görs via vår webbplats är giltiga först när dessa har godkänts av vår försäljningsavdelning och du har mottagit slutgiltig orderbekräftelse. En slutförd beställning medför ett betalningsansvar. Makulering av order förutsätter Nordic Printing Production AB skriftliga godkännande.

Svensk lag är tillämpad på avtalet och dessa allmänna villkor. Tvist skall avgöras av behörig svensk domstol.

1. Ingående av köpeavtal

En genomförd beställning innebär att du godkänner våra köpevillkor och samtycker till att vi registrerar dina uppgifter i vårt kundregister. Innan du gör en beställning via vår webbplats måste du först läsa igenom och godkänna de allmänna villkoren. Köpeavtalet upprättas på svenska.

2. Priser

Beställningar som görs via vår webbplats är giltiga först när dessa har godkänts av vår försäljningsavdelning och du har mottagit slutgiltig orderbekräftelse. Vi reserverar oss för eventuella skrivfel.

Av ekonomiska skäl, t.ex. ökning av råvarupriser, kan vissa priser komma att ändras innan utsatt giltighetstid. I detta fall informeras kunden om prisändringen i samband med sin beställning och priset ändras i orderbekräftelsen.

3. Leverans och transport

Leveranskostnad
Frakt tillkommer på köp i vår webshop.

Leveranstider
Varor som finns på lager skickas redan samma dag om order läggs senast 13.00. Leveranstiden som står på orderbekräftelsen är ungefärlig och skall ej anses bindande. Förseningar på grund av händelser som ligger utanför vårt företags kontroll, så kallade force majeure, berättigar inte till rätt att upphäva beställningen, rätt till ersättning eller straffavgifter. Nordic Printing Production AB ansvarar inte för någon förlust, skada eller kostnad, direkt eller indirekt, som åsamkas kunden till följd av inträffad leveransförsening, oberoende av orsaken till förseningen.

4. Betalning

Eventuell dröjsmålsränta tillkommer enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/35/EG om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner. Räntan beräknas från betalningsdatum tills Nordic Printing Production AB erhållit betalning. Kunden skall i enlighet med nämnda direktiv ersätta skäliga kostnader, inklusive ombudskostnader, som åsamkats Nordic Printing Production AB i samband med indrivning av den försenade betalningen.

5. Äganderättsförbehåll

Levererade varor förblir Nordic Printing Production AB egendom tills full betalning har erhållits. Oavsett om leverans skett och eventuell risk övergått till kunden förbehåller sig Nordic Printing Production AB, så långt detta medges enligt lag, äganderätten tills dess att full betalning av köpeskillingen samt övriga förfallna belopp enligt kundens avtal erlagts. Fram tills dess skall kunden hantera produkterna på sådant sätt att de kan identifieras som Nordic Printing Production AB egendom samt efter leverans på egen bekostnad försäkra dem mot alla sedvanliga risker.

Risker och förmåner förknippade med de sålda varorna överförs till kunden så snart denne erhåller dem. Det åligger kunden att kontrollera produkterna vid leverans. Skadade, felaktiga eller förlorade produkter skall rapporteras skriftligen till Nordic Printing Production AB inom 7 (sju) dagar från leveransmottagandet. I annat fall anses kunden ha godkänt varorna. Vid dolda fel ska reklamation ske direkt efter upptäckt, dock senast tre månader efter leveransdatum.

6. Returpolicy

En produkt som inte motsvarar kundens förväntningar kan returneras oanvänd och i sin originalförpackning inom 30 dagar. Kunden erhåller då antingen en kredit motsvarande det belopp som fakturerats för den returnerade varan (exklusive frakt) eller en ersättningsprodukt. Om produkten byts ut mot en annan av högre värde faktureras kunden för mellanskillnaden. Om den å andra sidan byts ut mot en annan av lägre värde erhåller kunden en kredit för mellanskillnaden.

Alla returer godtas på följande villkor:

  • Produkten returneras till Nordic Printing Production AB inom 30 arbetsdagar från leveransdatum.
  • Produkten är en lagervara, dvs. den har inte beställts in på kundens begäran och har inte specialtillverkats.
  • Du som kund står för returfrakten. I de fall där varan är skadad eller felaktig gör vi en upphämtning av produkten på vår bekostnad.
  • Produkten som returneras är i gott skick samt lämnas tillbaka oanvänd i sin originalförpackning. Nordic Printing Production AB reserverar sig rätten att vägra ta emot skadade eller dåligt inpackade produkter.
  • Nordic Printing Production AB har godkänt returen och tillhandahållit ett Retur-nummer.

7. Reklamationer

Eventuella reklamationer mejlas till info@nprint.se Nordic Printing Production AB, eller skickas till Nordic Printing Production AB, Garverivägen 10, 446 37 Älvängen. Reklamationer befriar inte kunden från sin betalningsskyldighet

8. Arkivering

Alla avtal som ingås via vår webbplats arkiveras under 10 år. Ansökan om tillgång till våra arkiv mejlas till info@nprint.se eller skickas brevledes till Nordic Printing Production AB, Garverivägen 10, 446 37 Älvängen.

9. Personuppgifter

Dina personuppgifter behandlas enligt Personuppgiftslag (1998:204).

10. Allmänna villkor för erbjudanden och rabatter

Erbjudandena går inte att kombinera. De gäller inte produkter vars pris redan är nedsatt samt väldigt tunga och skrymmande produkter.